Husdrömmar

Trots fast jobb får Sveriges unga inte låna pengar

Som ung i Sverige 2019 riskerar du att hamna utanför bostadsmarknaden. Det spelar ingen roll att du har ett heltidsjobb och har pengar sparade för att kunna betala kontantinsatsen. I hälften av Sveriges större städer nekas unga vuxna ett bolån.

I många städer är hyresrätternas köer långa, trots att man stått i kö i flera år är det svårt att få en lägenhet. Ett bostadslån blir då förutsättningen för att man ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden.

I en färsk rapport från Skandia har man kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges största städer. Den genomsnittliga åldern då man etablerar sig på arbetsmarknaden i Sverige är just 28 år, därmed är denna siffra representativ för när man får sitt första fasta arbete. Beräkningarna har gjorts enligt de amorteringskrav som gäller och med en belåningsgrad på 85 %. Undersökningen visar att en genomsnittlig 28-åring i 13 av 25 svenska större städer nekas bolån. Det räcker alltså inte med fast anställning och ett sparkonto om du vill låna pengar till din första lägenhet.

Anledningen till att det ser ut på det här viset kan dels vara striktare bolånetak och skärpta kreditregler såsom de nya amorteringskraven som infördes av Finansinspektionen i juni 2016 och som skärptes ytterligare i mars 2018. Sedan har naturligtvis den stora prisökningen på bostadsmarknaden spelat in. Skandia Banks VD Johanna Cerwall tycker att det är positivt att amorteringskulturen har förändrats men de nya reglerna får orimliga konsekvenser för dagens unga vuxna. För att underlätta något ser Cerwall en möjlighet i att bankerna kan få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder så att fler ungdomar ska kunna stå på egna ben.