Ränteutveckling på bolån

Oviss framtid på bostadsmarknaden

Fler och fler banker har gjort reklam för sina bolån då den svalare bostadsmarknaden dämpat efterfrågan på lån. Under våren har bostadspriserna stigit något och alltfler mäklare tror på en ökande trend. Däremot är skillnaden mellan rörlig och bunden ränta ovanligt liten vilket kan vara en signal på att vi har en lågkonjunktur att vänta.

Bunden bolåneränta billigare

Diskussionen om rörlig versus bunden ränta har väl alla nyblivna husägare hamnat i med sina respektive, vänner eller kollegor. Under princip hela 2000-talet har rörlig bolåneränta varit billigast. De senaste tio åren har den femåriga bolåneräntan varit mycket dyrare än den rörliga. Nu siar SBAB i sin nya prognos att den bundna räntan på tre år och uppåt blir billigare. Det behöver dock inte innebära att bästa lösningen är att binda sina lån. Det viktiga är att utgå från sin egen situation, har man bra marginaler så kan man absolut ha rörlig ränta, det kostar ju också att lösa ett bundet lån. Tryggheten är för många den största faktorn till bunden ränta, att man vet vad kostnaden blir per månad i flera år framåt.

Bankerna använder lockpriser

Konkurrensen bland bankerna har blivit större. Nu är det inte ovanligt att bankerna marknadsför sina bolån och använder sig av något som kan liknas vid lockpriser. Det är tydligt att de nedgående bostadspriserna under hösten 2017 har dämpat efterfrågan på lån.

Framtiden oviss

Vad som sker framöver med bostadsmarknaden är svårt att sia om. Historiskt sett kan man se ett samband mellan sjunkande bostadspriser och en stagnerad konsumtion. Vissa experter oroar sig för att konsumtionen försvagas om bostadspriserna faller, andra menar att oron är överdriven. I andra länder där detta skett har man finansierat sin överkonsumtion genom att belåna sina bostäder, sådana tecken finns inte på svenska marknaden där vi har en väldigt hög sparkvot.